วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันจันทร์ ที่ 1/12/2557

การนำเสนองาน Final Design Project

ลิปบาล์มผสมน้ำผึ้ง (Silky Lip Balm)

ให้นักศึกษาตอบสรุปและแสดงความคิดเห็นต่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เรียนจนจบภาคเรียนที่ 1/2557แล้ว ได้ความรู้และประสบการณ์ดังนี้

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ทำให้เป็นคนตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน มีความรับผิดชอบมากขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมาย ถึงเเม้ว่าจะทำงานช้า
2.ด้านความรู้
- ได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเรื่องอื่นๆที่อาจารย์ได้สอน ไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องการใช้ชีวิตต้องมีการวางเเผนถึงวันข้างหน้า
3.ด้านปัญญา
- ได้มีการพัฒนาตนเองไปขึ้นเรื่อยๆ ถึงเเม้จะไม่เก่งเเต่ถ้าตั้งใจกว่านี้ อย่างน้อยก็สู้กับตนเองได้
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- รู้จักการทำงานเป็นทีม การรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้รู้จักการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน การทำบล็อกเพื่อบันทึกการเรียนรู้ เเละสามารถเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์กับเราเเก่อนาคต
6.ด้านทักษะวิชาชีพ
- สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ เช่น การใช้ในธุรกิจส่วนตัว
7.ดังหลักฐานแสดงคือ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยศร  ARTD3302 กลุ่มเรียน101
1.เว็บบล็อกสรุปผลการเรียนรู้ส่วนตัว http://artd3302-phatranit.blogspot.com/
2.ได้สรุปเล่มรายงานผลการออกแบบตามโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน( Individual Final Design Project) ในรายวิชานี้ โดยได้เผยแพร่ออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ไว้ที่เว็บไซต์ที่ http://issuu.com/สามารถคลิกเชื่อมโยงเข้าอ่านเอกสารโดยตรงตามลิงค์นี้คือ http://issuu.com/phatranitchaisorn/docs/artd3302-phatranit-101.docx

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่15 วันจันทร์ ที่ 24/11/2557

สรุปผลการเรียนรู้

แบบทดสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนวิชาออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์
10 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง


จงอ่านภาระงานออกแบบให้ละเอียดและดำเนินการออกแบบตามโจทย์ให้ครบถ้วน


Job Type Packaging Design
ภาระงาน (Task Outline ) : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวกล้องโชติกา (Chotika Brown Rice)
เนื้อหา/เรื่องราวที่กำหนด(Subject/Content Title) : เป็นข้าวกล้องสีแล้ว จากนาเกษตรอินทรีย์ของชัยนาท ( Organic Rice Field)


รูปลักษณ์ผลงานที่ต้องการ (Task Description)
1.ต้องการให้ออกแบบโลโถุงสุญญกาศแพ็คข้าวสาร 1 กิโลกรัม Vacuum เป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้ว มีขนาดกว้าง 5 นี้ว หนา 2 นี้ว สูง 6 นี้ว
4.ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับได้แก่ ตราโอทอปและตราชัยนาท
ก้ไทย-อังกฤษที่โดดเด่นจดจำง่ายอย่างน้อย 2 สี สื่อถึงข้าวของไทย
2.ต้องการให้คิดคำโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพจากนาเกษตรอินทรีย์พร้อมมีข้อมูลประโยชน์ของข้าวกล้องและภาพประกอบเป็นข้าวหุงสุกแล้วมาประกอบอย่างเด่นชัด เบื้องหล้งเป็นภาพทุ่งนาเขียวชอุ่ม อุดมสมบูรณ์
3.ต้องการให้ออกแบบอาร์ตเวิร์คพิมพ์กล่องกระดาษบรรจุข้าวที่สามารถหิ้วได้ เพื่อใส่ถุงข้าวที่ บรรจุแบบ
5.ใส่ Barcode รหัสแท่ง EAN 13 เลขคือ 885015710056
6.ที่อยู่ผู้ประกอบการ 80/2 หมู่ 11 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 โทร.08 9567 8548 Email : chotoka2514@gmail.com


2.ภาพแสดงรูปลักษณ์ผลงาน 3 มิติ คล้ายแบบของจริงต้นแบบงานที่ต้องการ(Production/Artwork)
ตัวอย่างการตั้งชื่อ-บันทึกไฟล์ส่ง ชื่อตัว-ชื่องานและหมายเลข-เลขกลุ่มเรียน.สกุลไฟล์ เช่น
1.1 prachid-chotika001-201.ai
1.2 prachid-chotika001-202.jpg
1.ไฟล์อาร์ตเวิร์ค 4สี พิมพ์ระบบoffset บันทึกเป็นไฟล์ .ai และ .jpg รวมส่ง 2 ไฟล์ จัดส่งทางอีเมลที่ prachid2010@gmail.com

ผลงาน

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่13 วันจันทร์ ที่ 10/11/2557

ในการทำงานวิจัย สามารถดูของอาจารย์ เป็นเเนวทางได้
ผศ.ประชิด ทุณบุตรการบ้าน สร้าง pattern swatch ให้สอดคล้องกับงานที่เราทำใน illustrator 4 แบบ พร้อมส่ง ภายใน 11/11/2557

งาน background pattern 4 แบบ


วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่14 วันจันทร์ ที่ 17/11/2557

เเปลสรุป-ข่าว

The Paper Skin

บรรจุภัณฑ์กล่องกล้อง Leica ซึ่งทำจากกระดาษชนิดพิเศษ ชนิดเดียวที่ติดกับตัวกล้อง ที่มีความทนทานสวยงามและหรูหรา ติดตามชมวีดิโอ จากด้านล่างนี้

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่12 วันจันทร์ ที่ 3/11/2557

การเเปลข่าว อ่านหน้าชั้นเรียน
http://artd3302-tharnutchar.blogspot.com/
การออกเเบบเเก้วโดยมีลวดลาย เเละลูกเล่นในการสร้างความเเปลกใหม่

http://artd3302-sarun.blogspot.com/
การออกเเบบกล่องหมากฝรั่งให้เกิดความเก๋ เเละชวนกิน อีกทั้งยังมีภาพกราฟฟิกซึ่งเเสดงให้เห็นถึงชาติในกล่อง
http://artd3302-praewpan.blogspot.com/search?updated-max=2014-09-18T08:22:00-07:00&max-results=7

การออกเเบบขนมปัง ซึ่งโดยทำให้มีลูกเล่น การเลือกใช้สีสัน ลวดลายการตูนในการดึงดูดสินค้า

ออกเเบบโลโก้ ลิปบาล์ม Product name. "Silhy lip balm " 
ขนาด 30x20 นิ้ว ระยะเวลา 1 ชม. ในชั้นเรียน วันที่1เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 รายงาน 09:00 น. เริ่มสอบออนไลน์ก่อน 09:15 น.สอบ 20 นาที